HEM
FĂ–RETAGET
Kontaktpersoner
Vi sponsrar
Webmail
Premium Webmail
Kampanjbrev
Multimedia
Från noll till tjugo miljoner kronor på femton år – den imponerande omsättningen svarar JRA Data-Center AB i Herrljunga för. Inte minst under de senaste fem åren har försäljningskurvan pekat brant uppåt. Det är som totalleverantör av datorsystem och nätverk gentemot företag som JRA Data-Center jobbar.
Robert Andersson, ägare av och VD i JRA Data-Center AB, grundade företaget 1992. Genom åren har företaget arbetat upp en kundkrets med högt ställda krav på såväl mjuk- som hårdvara. Man har kunder inom många olika branscher, men företagets största kunder finns inom verkstads- och elektronikbranschen. Att kunderna är JRA trogna samt sakta men säkert blir fler och fler tror Robert beror på att man i största möjliga utsträckning håller på sin policy – "När teknik, kvalité och support är viktigt för dig…", d v s för kunden. Vidare har man valt denna väg, att växa sakta men säkert, för att kunna säkerställa kvalitén på såväl produkter som tjänster.

Att man ligger väl framme på tekniksidan borgas av de certifieringar och det nära samarbete man har med flera av världens största tillverkare av PC-komponenter och -tillbehör, såsom HP, Intel, Netgear, Microsoft, Toshiba och NEC för att nämna några. Korta leveranstider och god lagerhållning är även detta något man värnar för.

Givetvis borgar JRA:s företagspartners för att man kan hålla de kvalitetskrav företaget och dess kunder har som måttstock. Men detta är inte ensam an-ledning till den kvalitetsgrad man håller. Välutvecklade rutiner för såväl order-mottagning, systembyggnation till RMA-hantering säkerställs via det egna datorsystemet.

Kvalitén är den tredje och sista ledstjärnan som är en del av framgångskonceptet. En egen ESD-skyddad reparations- och monteringsverkstad är en av många anledningar till kvalitetssäkringen JRA vurmar för. En annan är de få utvalda fabrikat man valt att jobba med. Förvisso kostar komponenterna någon krona mer än en del konkurrenters, men när man ser till den låga felmarginal samt betydligt längre garantitider detta innebär är fördelarna i klar majoritet.

Framtiden ses framemot med tillförsikt på JRA. Man är inne i ett expansivt skede i vilket man jobbar mer offensivt än någonsin tidigare. Att man har en stark förankring på den lokala marknaden är något det inte råder minsta tvivel om. Vad få dock vet är att man sedan lång tid tillbaka även levererar sina produkter och tjänster till våra grannländer Norge, Finland och Danmark samt även till England. För närvarande är man fem anställda på JRA, men denna siffra tror Robert Andersson kommer öka inom en överskådlig framtid.

JRA Data-Center AB
Box 84
Storgatan 56
S-524 31 Herrljunga

Telefon:+46-(0)513-255 60
Fax:+46-(0)513-255 70
e-Post:info@jra.se
  © 2006 JRA Data-Center AB.