HEM
SERVICE
Returvillkor
Webmail
Premium Webmail
Kampanjbrev
Multimedia
1. ALLMÄNNA VILLKOR
Innan retur av varor får ske skall returbegäran mailas eller faxas till JRA av JRAs kund. JRA förbehåller sig rätten att neka retur om returbegäran ej är befogad eller om returbegäran ej är korrekt ifylld. Om returbegäran beviljas, utfärdas en returorder som faxas till JRAs kund, där ordernumret utgör referens för returleveransen (returnummer).
Returnumret är giltigt i 14 dagar.
Fraktkostnad för returen till JRA betalas av JRAs kund.
Om kund är på obestånd krediteras kund men JRA behåller kredit om fordran finnes.

2. DEFEKTA VAROR
JRA testar returnerade varor där returorsak defekt vara angetts. Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete samt kostnad för returfrakt. Avgift för utfört testarbete är 5% av varuvärdet, dock lägst 350:- exkl. moms.

Defekt vara ersätts med reparerad, likvärdig, eller identisk vara. JRA förbehåller sig rätten att själv avgöra om reparation, likvärdig eller identisk vara skall utgå till kund. Alternativt kan kreditnota utfärdas i JRAs val till det lägsta av varans fakturabelopp eller dagspriset på varan. Om produkten har utgått förbehåller sig JRA rätten att värdera produkten.

Vissa defekta produkter skall returneras till någon av våra externa servicepartners, se JRAs web.
Garantitiden gäller fr.o.m fakturadatum om inget annat anges.

3. GARANTI
Respektive tillverkares garantivillkor gäller. JRA står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. Garantier delas in i DOA och normal garanti.

DOA (Dead-On-Arrival)
DOA (Dead-On-Arrival) definieras som att produkten ej fungerar vid uppackning.

Normal garanti
Normal garanti definieras som den garanti som följer efter DOA (se ovan). OBS! Vissa leverantörer använder inte DOA-begreppet, utan har en och samma hantering av alla garantiärenden. Kontrollera i JRAs returvillkor hur garanti hanteras för respektive leverantör.

4. FELBESTÄLLDA VAROR
Vid retur av felbeställd vara uttages en returavgift om 5% av varuvärdet, dock lägst 350:- exkl. moms.
Vid retur av felbeställd vara skall returbegäran ske omedelbart eller senast 10 dagar räknat från leveransdatum.
Retur av produkter godkänns inte vid bruten förpackning.
Produkter som är beställningsvaror omfattas ej av 10 dagars returrätt.

5. EJ FULLFÖLJD ORDER FRÅN MOTTAGAREN VID LEVERANSSÄTTEN:
Företagspaket, postförskott eller hämt- paket
Om mottagaren ej tar emot/hämtar gods som är beställt från JRA faktureras 500:-/försändelse. Vid upprepade tillfällen kommer detta att noteras och kundens status kan komma att dras in.

6. EXTERNA SERVICEPARTNERS
För de produkter som omfattas av serviceavtal med externa servicepartners skall returbegäran riktas till dessa, se JRAs web. För närmare information kan JRAs returavdelning kontaktas.

7. TRANSPORTSKADOR
Transportskador vid retur till JRA sker på kundens risk och reklameras gentemot transportör.

8. EMBALLERING
När retur återsänds till JRA skall detta ske enligt vissa bestämmelser.
Alla returer måste returneras i kartong och i kartongen skall det finnas minimum 25 mm stötdämpade material runt varan.

1. Varor med fysiskt rörliga delar skall skickas in i originalemballage (eller i liknande emballage) eller i
ESD-påse och skum. Dessa varor får ej ligga löst förpackade då skadan kan förvärras. Varan kan då
returneras till kund utan garanti.
2. Produkter som är DOA (Dead On Arrival) måste alltid returneras i originalemballage.
3. Varor utan rörliga delar måste vara packade i ESD-påsar (SIMM/DIMM) och skum eller liknande
material.
4. Varor får ej heller ha t ex tejp eller någon annan märkning på den fysiska varan eller på
originalemballaget.

JRA Data-Center AB
Box 84
Storgatan 56
S-524 31 Herrljunga

Telefon:+46-(0)513-255 60
Fax:+46-(0)513-255 70
e-Post:info@jra.se
  © 2006 JRA Data-Center AB.